thumb hoffmeijerorgelthumb boottocht 2010PKNlogows

logo groot

Het gebouw

NdK2005wsDe Nieuwendammerkerk is een zogenaamde waterstaatskerk. Deze staat er vanaf 1849. Eeuwen voor de Nieuwendammerkerk stond er al een kerk. Voor 1849 had de hervormde gemeente te Nieuwendam een kleinere kerk die er sinds 1644 had gestaan maar die door bouwvalligheid moest worden afgebroken. De klok in de huidige toren is uit 1644 en heeft als randschrift: LAUS DEO IN AETERNEUM – Henricuus Vestrinck me fecit in Campen in 1644 (Lof zij God in eeuwigheid, Henricuus Vestrinck heeft mij gemaakt in Campen in 1644).


De eerste steen werd gelegd door de zoon van predikant dr. D.G. van der Horst waaraan de initialen op deze steen nog herinneren. De kerk is gebouwd in een sobere eclectische stijl. Het is een rechtgesloten eenvoudige zaalkerk, opgetrokken uit een combinatie van gele IJsselsteen en rode baksteen op een hardstenen plint. Het met rode pannen gedekt zadeldak rust niet alleen op de zijmuren maar wordt inwendig mede opgevangen door in de zijmuren verwerkte schoren.

De vierkante toren is frontaal geplaatst met smallere bovenbouw en achtzijdige met leien gedekte naaldspits met sierlijk gesmede bekroning; in het midden is de ingang met hoge, smalle en dubbele paneeldeuren. De brede drie bouwlagen tellende onderbouw van de toren is voorzien van hoeklisenen (= verticale, iets uit de muur springende stroken) ter weerszijden van een voorzien van hoeklisenen (= verticale, iets uit de muur springende stroken) ter weerszijden van een rondboogvormig spaarveld en rondboogvormige vensters met ijzeren onderverdeling; bij de begane grond uitgevoerd als bovenlichten en bij de eerste verdieping gekoppeld in een rondboogvormig spaarveld.

De tweede verdieping bevat getoogde galmgaten met schuin geplaatste galmborden en voorts staafankers bij de hoeken. Beide torenvolumes zijn aan alle vier zijden afgesloten door een licht hellende, puntvormige en geprofileerde daklijst. In de smallere bovenbouw een rondboog met vier wijzerplaten. Voorts gemetselde kordonlijsten en hardstenen onderdorpels. De kerk is drie traveeën diep en de langszijden zijn voorzien van rondboogvormige vensters en kordonlijsten. Alle vensters zijn voorzien van ijzeren onderverdeling.

Er is een tweede ingang tot de kerk in de rechterzijgevel (zuid).
De zaalkerk heeft inwendig een bijzonder houten kap verwant aan het Engelse 'Hammerbeam'-type, waarbij de spanten voorzien zijn van steekbalken. De tot één vorm versneden grafzerken zijn nog afkomstig uit de oude kerk. Achter in de kerk is een twee-klaviers mechanisch orgel, oorspronkelijk met aangehangen pedaal, in 1849 gemaakt door J. Hoffmeijer. Gerestaureerd in 1980 door de firma Kaat en Tijhuis uit Kampen. In 2009 wordt deze opnieuw gerestaureerd.

De eikenhouten 17de-eeuwse preekstoel is versierd met Ionische colonetten. De figuren in het gesneden fries symboliseren de kardinale deugden Geloof, Hoop en Liefde en Waarheid en Gerechtigheid. In de cartouches van de panelen geschilderde bloemen en een zwaan met de letters SD, waarschijnlijk verwijzend naar Sunderdorp (nu: Zunderdorp), de gemeente waarvan Nieuwendam eens deel uitmaakte.

In de kerk is een peilsteen waarop is aangegeven hoe hoog de maximale stand van het water was tijdens de watersnood in 1916, waarbij in Nieuwendam het gebied ten noorden van de Nieuwendammerdijk overstroomde.

Links van de kerk is een gemetselde toegang naar het kerkhof met voornamelijk hedentijdse graven. Rechts van de kerk is een verzorgde tuin en kosterij.

 

De kerk is beschikbaar voor activiteiten van de kerkelijke gemeente. Op andere momenten te huur. Zie hiervoor contact

 

  • nieuwetuinws
  • voorgNoord2012ws
  • eritreazangws
  • peteroporgel
  • bijbelquiz
  • hillietogaws
  • toga3ws
  • musical2ws