thumb hoffmeijerorgelthumb boottocht 2010PKNlogows

logo groot

Wijkdiaconie

Protestantse Wijkdiaconie Amsterdam-Noord

a. Kerstactie

In de decembermaand wordt aan gemeenteleden en anderen met wie wij contacten hebben en die een extraatje wel kunnen gebruiken, een gift gegeven. De meeste namen en adressen komen via het pastoraat bij de diakenen terecht. De Wijkdiaconie Noord voert hiervoor in het najaar zelf actie binnen de gemeente; daarnaast doneert PROSAN (fonds paters Augustijnen) aan de Wijkdiaconie een bedrag ter verdeling. 

b. Bustocht 65+

Jaarlijks – meestal in september – wordt voor gemeenteleden van 65 jaar e.o. een bustocht georganiseerd. Hiertoe is door de Wijkdiaconie indertijd een commissie ingesteld. Voor Nieuwendam zijn dit: Bep Kok en Gé Nijdam.

Bijzondere collectedoelen

a. HA-project

Voor de bestemming van de HA-collecten wordt per twee jaar door de Wijkdiaconie een project gekozen. In de periode 2013 t/m 2015 is de collecte bij het Heilig Avondmaal bestemd voor het project in Guatemala dat strijdt tegen kinderarbeid en dat projecten ondersteunt voor kinderen om met werken te stoppen en onderwijs te gaan volgen.

b. Eigen Wijkproject

Jaarlijks worden door de Wijkdiaconie drie collecten "Wijkdiaconie" bestemd voor specifieke doelen. 

c. Project 40-dagen tijd

Eveneens jaarlijks wordt door "Kerk in Actie" een thema voor de 40-dagen tijd gekozen en op allerlei manieren uitgewerkt.De Wijkdiaconie Noord promoot, dat in de drie gemeentekernen van Noord hier ieder jaar mee wordt gewerkt. De wijkdiaconale collecten in deze periode worden dan ook bestemd voor projecten met dit thema.

 

  • peteroporgel
  • hillietogaws
  • bijbelquiz
  • eritreazangws
  • voorgNoord2012ws
  • nieuwetuinws
  • musical2ws
  • toga3ws