thumb hoffmeijerorgelthumb boottocht 2010PKNlogows

logo groot

Gewoonten

De diensten zijn van 10 – 11 uur en regelmatig doet één van de koren van de kerk mee, zie activiteiten.
Er zijn ook zijn altijd een ouderling en diaken aanwezig. De ouderling geeft voor de dienst de dominee een hand als teken dat hij/zij de verantwoordelijkheid voor de dienst overdraagt. Vond de ouderling het allemaal okay, dan krijgt de dominee aan het eind van de dienst weer een hand als teken dat de verantwoordelijkheid nu weer bij de kerkenraad ligt.


De diaken vertegenwoordigt de mensen in de kerk die speciaal voor anderen zorgen, binnen en buiten de kerk. Hij/zij licht de bestemmingen van de collectes toe.
We vieren 8x per jaar Heilig Avondmaal. Ter herinnering aan het leven van Jezus die voor ons tot het einde ging: het offer van zijn leven. We doen dat gezamenlijk met iedereen die wil, ook mensen van andere kerken en kinderen zijn welkom.
Na de dienst gaat de ouderling de dominee voor naar de uitgang. Bij de uitgang wachten ze om iedereen een prettige zondag te wensen.
Na de dienst is er kerkkoffie: Napraten over de dienst onder het genot van een kopje koffie of thee en ook: hoe gaat het ermee en wat ga je doen in de komende week? Even de dingen van alledag bepraten.

 

  • voorgNoord2012ws
  • toga3ws
  • eritreazangws
  • peteroporgel
  • bijbelquiz
  • hillietogaws
  • musical2ws
  • nieuwetuinws