thumb hoffmeijerorgelthumb boottocht 2010PKNlogows

logo groot

Teksten en liederen

Voor de teksten van die zondag volgen we - zoals de meeste protestantse en r.k. kerken in Nederland doen - het rooster van De Eerste Dag, uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Nederland.

We lezen vooral uit de Nieuwe Bijbel vertaling (NBV), maar ook wel uit de NBG '51 of uit de Naardense Bijbelvertaling.
Voor liederen gebruiken we vanaf 1 september 2013 het nieuwe Liedboek. Verder putten we uit andere muziekschatten: Liedboek voor de Kerken, Tussentijds, Taizé en Iona, Evangelische Liedbundel en ook komen heel nieuwe liederen aan bod.

Elk jaar met Pasen kiezen wij voor het begin van de eredienst een nieuw drempellied.

  • hillietogaws
  • bijbelquiz
  • toga3ws
  • musical2ws
  • voorgNoord2012ws
  • peteroporgel
  • nieuwetuinws
  • eritreazangws