thumb hoffmeijerorgelthumb boottocht 2010PKNlogows

logo groot

Kerkdiensten op zondag

Iedere zondagochtend en op de eerste dag van christelijke feestdagen is er dienst in de Nieuwendammerkerk. Voornamelijk met eigen voorganger: zie contact. Daarnaast komen er regelmatig gastpredikanten. Er is ook kindernevendienst voor kinderen van 0-12 jaar, zie Kids+kerk.

Bijzondere vieringen

Huwelijk - Doop - Uitvaart

- Bij het ontvangen van een kind en de voorbereiding van de doop...

- Bij het afscheid uit het leven

- Bij het vieren van een gebeurtenis of verbintenis

Gewoonten

De diensten zijn van 10 – 11 uur en regelmatig doet één van de koren van de kerk mee, zie activiteiten.
Er zijn ook zijn altijd een ouderling en diaken aanwezig. De ouderling geeft voor de dienst de dominee een hand als teken dat hij/zij de verantwoordelijkheid voor de dienst overdraagt. Vond de ouderling het allemaal okay, dan krijgt de dominee aan het eind van de dienst weer een hand als teken dat de verantwoordelijkheid nu weer bij de kerkenraad ligt.

Lees meer

Teksten en liederen

Voor de teksten van die zondag volgen we - zoals de meeste protestantse en r.k. kerken in Nederland doen - het rooster van De Eerste Dag, uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Nederland.

We lezen vooral uit de Nieuwe Bijbel vertaling (NBV), maar ook wel uit de NBG '51 of uit de Naardense Bijbelvertaling.
Voor liederen gebruiken we vanaf 1 september 2013 het nieuwe Liedboek. Verder putten we uit andere muziekschatten: Liedboek voor de Kerken, Tussentijds, Taizé en Iona, Evangelische Liedbundel en ook komen heel nieuwe liederen aan bod.

Elk jaar met Pasen kiezen wij voor het begin van de eredienst een nieuw drempellied.

Autovervoer kerkdiensten

Dit vervoer is bedoeld voor gemeenteleden die niet of moeilijk zelfstandig naar de kerk kunnen komen.

- Voor de Kimme-bewoners rijdt hiervoor het bewonersbusje van De Kimme met gemeenteleden/chauffeurs. 

- Voor gemeenteleden in de wijk rijden er gemeenteleden/autobezitters.

Contact: de heer Wim Gortzak,

  • peteroporgel
  • hillietogaws
  • nieuwetuinws
  • voorgNoord2012ws
  • eritreazangws
  • toga3ws
  • bijbelquiz
  • musical2ws